KUD PREPOROD

Posts in category Nekategorizirano

KUD PREPOROD POZIVA NA UPIS U SEZONU 2023-2024

UPISI U SEKCIJE KUD-a PREPOROD 2023/2024. od 27. 08. do 8. 9. 2023. Upisuju se samo novi članovi. Upisi se vrše prijavom na LINK https://clanovi.lsr-soft.hr/Upisi.aspx?klub=kud-preporod i odabirom skupine te popunjavanjem traženih podataka. Moguće je upisati se u sljedeće sekcije : 1. FOLKLORNA IGRAONICA 1 (djeca s navršene 3 godine starosti do 6 godina – vrtić) […]

POZIV NA REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU

U Dugom Selu,  22.02.2023. P O Z I V Temeljem članka 14. Statuta udruge Kulturno umjetničkog društva “PREPOROD” Dugo Selo sazivam redovnu izbornu skupštinu KUD-a “PREPOROD” dana 04. ožujka  2023. godine s početkom u 18,00 sati  u Dvorani Preporod, J. Zorića 23a, Dugo Selo i predlažem slijedeći:  DNEVNI RED Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda […]

KUD PREPOROD POZIVA NA UPIS -SEZONA 2022/2023

  KUD “PREPOROD” DUGO SELO POZIVA NA UPIS u dječje folklorne  i tamburaške sekcije, plesače, pjevače i svirače tambura, violina, tradicijskih i puhačkih instrumenata, veterane (oni koji su se već bavili folklorom), tamburaški i puhački orkestar, žensku vokalnu skupinu “Koledarice”, kao i folklorni ansambl. Zainteresirani se mogu javiti isključivo putem e-maila 27.8.-2.9.2022. slanjem popunjenog obrasca klikni ovdje na e-mail: kud.preporod@gmail.com […]

POZIV NA REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUŠTINU

U Dugom Selu,  20.04.2022. P O Z I V   Temeljem članka 14. Statuta udruge Kulturno umjetničkog društva “PREPOROD” Dugo Selo sazivam redovnu godišnju izvještajnu  skupštinu KUD-a “PREPOROD” dana 03. svibnja  2022. godine s početkom u 20,15 sati  u Dvorani Preporod, J. Zorića 23a, Dugo Selo i predlažem slijedeći:   DNEVNI RED 1.Izbor radnih tijela […]

KUD PREPOROD POZIVA NA UPIS NOVIH ČLANOVA 2021.-2022.

KUD “PREPOROD” DUGO SELO POZIVA NA UPIS u dječje folklorne  i tamburaške sekcije, plesače, pjevače i svirače tambura, violina, tradicijskih i puhačkih instrumenata, veterane (oni koji su se već bavili folklorom), tamburaški i puhački orkestar, žensku vokalnu skupinu “Koledarice”, kao i folklorni ansambl. Zainteresirani se mogu javiti putem e-maila 25.8.2021-3.9.2021. slanjem popunjenog obrasca KLIKNI OVDJE na e-mail: kud.preporod@gmail.com ILI OSOBNO: […]

OBAVIJEST- Redovna Izvještajna skupština KUD-a Preporod

Redovna Izvještajna skupština KUD-a Preporod održati će se u srijedu 23.06.2021. godine  u Dvorani Preporod s početkom u 20.30 sati. Dnevni red skupštine obuhvaća izbor radnih tijela, Izvješće o radu i financijsko izvješće Društva za 2020. godinu, Plan i program rada za 2021. godinu,  izmjenu Statuta vezano za način sazivanja Upravnog odbora, Nadzornog odbora i […]

KUD PREPOROD POZIVA NA UPIS -SEZONA 2020/2021

  KUD “PREPOROD” DUGO SELO POZIVA NA UPIS u dječje folklorne  i tamburaške sekcije, plesače, pjevače i svirače tambura, violina, tradicijskih i puhačkih instrumenata, veterane (oni koji su se već bavili folklorom), tamburaški i puhački orkestar, žensku vokalnu skupinu “Koledarice”, kao i folklorni ansambl. Zainteresirani se mogu javiti isključivo putem e-maila 31.08.-11.09.2020. slanjem popunjenog obrasca (klikni ovdje) […]

Prisjetimo se nekih od prošlih turneja KUD-a Preporod

„ GUSTAVO VAQUERA CONTRERAS“ 17 FESTIVAL ZACATECAS DEL FOLCLOR INTERNATIONAL Festival je trajao od 28.07.-05.08.2012. godine u Zacatecasu i obližnjim gradovima. Na festivalu su sudjelovale slijedeće zemlje: Argentina. Belgija, Belize,Brazil, Kanada, Čile, Kolumbija, Kongo, Hrvatska, Slovenija, Egipat, Francuska, Honduras, Panama, Poljska, Rusija, Tajvan i Venecuela. On nacionalnih država Mexica sudjelovale su savezne države Aquascalientes, Chihuahua, […]

Čestit Božić i sretnu Novu 2020. godinu žele Vam Preporodaši!

KUD PREPOROD POZIVA NA UPIS -SEZONA 2019/2020

KUD “PREPOROD” DUGO SELO POZIVA NA UPIS u dječje folklorne  i tamburaške sekcije, plesače, pjevače i svirače tambura, violina, tradicijskih i puhačkih instrumenata, veterane (oni koji su se već bavili folklorom), tamburaški i puhački orkestar, žensku vokalnu skupinu “Koledarice”, kao i folklorni ansambl. Zainteresirani se mogu javiti 02.09.-06.09.2019. od 19:00 do 20:00 sati u prostorijama KUD-a “PREPOROD” na adresi Josipa […]