KUD PREPOROD

POZIV NA REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUŠTINU

U Dugom Selu,  20.04.2022.

P O Z I V

 

Temeljem članka 14. Statuta udruge Kulturno umjetničkog društva “PREPOROD” Dugo Selo

sazivam redovnu godišnju izvještajnu  skupštinu KUD-a “PREPOROD” dana 03. svibnja  2022. godine s početkom u 20,15 sati  u Dvorani Preporod, J. Zorića 23a, Dugo Selo i predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela skupštine

  • Radnog predsjedništva
  • Zapisničara
  • Dva ovjerovitelja zapisnika
  • Dva člana verifikacione komisije

2.  Izvješće o radu i financijsko Izvješće KUD-a u razdoblju od 01.01.2021.-31.12.2021. godine

3. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2022. godinu

4. Razno

 

 

Predsjednik KUD-a:

v.r. Mario Mlinarek