KUD PREPOROD

POZIV NA REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU

U Dugom Selu,  22.02.2023.

P O Z I V

Temeljem članka 14. Statuta udruge Kulturno umjetničkog društva “PREPOROD” Dugo Selo sazivam redovnu izbornu skupštinu KUD-a “PREPOROD” dana 04. ožujka  2023. godine s početkom u 18,00 sati  u Dvorani Preporod, J. Zorića 23a, Dugo Selo i predlažem slijedeći:

 DNEVNI RED

  1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
  2. Izbor radnih tijela skupštine
  • Radnog predsjedništva
  • Zapisničara
  • Dva ovjerovitelja zapisnika
  • Dva člana verifikacione komisije

3. Izvješće o radu i financijsko Izvješće KUD-a Preporod za razdoblje od 01.01.2022.-31.12.2022. godine

4. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2023. godinu

5. Razrješenje dosadašnjih upravnih tijela udruge

6. Izbor predsjednika KUD-a Preporod za mandatno razdoblje 2023-2026

7. Izbor članova Upravnog odbora, nadzornog odbora i disciplinske komisije

8. Pitanja i prijedlozi

 

Predsjednik KUD-a:

v.r. Mario Mlinarek

Dokument poziva možete preuzeti ispod:

POZIV NA REDOVNU IZBORNU SKUPSTINU