KUD PREPOROD

GLUMAČKA DRUŽINA

Glumačka družina je skupina koja se bavi amaterskom glumačkom umjetnošću na području Grada Dugog Sela. Postojanje glumačke družine datira od samih početaka rada Društva, a svoja najbolja ostvarenja počinje nizati 50-tih godina prošlog stoljeća. Sekcija se bavi tematikama modernog društva, međuljudskim odnosima i tematikom suvremenog čovjeka. Svoj rad temelji na interpretacijama literarnih djela. Izvode predstave prikladne različitim uzrastima od dječjih predstava do predstava s ozbiljnijom tematikom. U 2013. godini osnovana je dječja dramska družina.Tijekom 2014. godine dječja glumačka družina izvela je samostalne nastupe u sklopu književnih večeri, te scenske prikaze na godišnjim manifestacijama KUD-a.

Glumačka družina broji 24 člana.

Voditeljica: Ivana Gudelj.